Belangrijke gevolgen van een RUP

Huidige stand van zaken

Wat te verwachten van het RUP?

Conclusie

Massale opkomst op info vergadering van het RUP

Er waren bijna 400 geïnteresseerde mensen aanwezig op de infovergadering van het RUP open ruimte Begijnendijk – Betekom. 

Bedankt aan de advocaat om duidelijkheid te brengen over de vele gevolgen van Het RUP.

100 x Bedankt voor jullie aanwezigheid! 

Teken hier de petitie voor de volksraadpleging

Inwoner spreekt gemeentebestuur aan

Donderdag 6 oktober 2022 had inwoner Mark W. spreekrecht op de gemeenteraad om de belangen van de inwoners te verdedigen in verband met het RUP open ruimte.

Gerupte koe zoekt asiel...

Vroeger plan

Vroeger RUP plan Begijnendijk - Betekom

Wie ziet een VERSCHIL in de plannen?

Huidig plan

Vernieuwd RUP plan

De opkomst naar gemeenteraad

Gevolgen RUP plan open ruimte

  • Het RUP plan is ten alle tijden bindend ook na 5 jaar, 10 jaar, 25 jaar,…. Dus ook de startnota

  • Geen verbouwingen meer mogelijk enkel instandhouding van woning

  • Geen vergunningen meer afgeleverd 

  • Geen actieve landbouw meer mogelijk, ook niet in toekomst

  • Perimeter ingesteld waar er geen bewoning meer mogelijk is 

  • U opleggen van geen afspanningen meer zodat het wild in en uit kan = moet stroken met de natuur 

  • Aanzienlijke waardevermindering –> nu al met deze inkleuring

  • Zonder enige vergoeding van het gemeentebestuur 

contact: rupbegijnendijkbetekom@gmail.com